Blomus lucerna v nordickem stylu nero velka 55 cm: