D��tsk�� pokoj | vybaven�� postele | prost��radla: