Decoking prehoz na postel axel hnedakremova, 220 x 240 cm: